Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit 7 leden.

Voorzitter: J Hartog

Penningmeester:  dhr. T Bouchier

Secretaris: mw. P. Pops

Algemeen lid: dhr. H.J. Havenga

Algemeen lid: dhr. J Arends

Algemeen lid: dhr. H Bolhuis

Algemeen lid: dhr. J Schwab