Geschiedenis

Voor zo ver we hebben kunnen achterhalen is Presto in 1879 opgericht er waren toen 2 ijsverenigingen. Er was er één voor de boeren en één voor de arbeiders. Wanneer de twee verenigingen samen zijn gegaan is niet bekend. Hiervoor moeten de notulen die van af 1909 nog bewaard gebleven zijn worden door gelezen. Het leden aantal is eigenlijk altijd rond de 100 leden geweest in de leeftijd van 6 tot boven de 80 jaar.