We zijn open voor leden

Op een klein deel van onze ijsbaan kan geschaatst worden dit omdat er bij het bevriezen van het water er sneeuwijs is ontstaan. Wij hebben ons best gedaan het ijs zo goed mogelijk in orde te krijgen. Door het schaatsen zal het ook langzamerhand wat beter worden, verwachten wij. De ijsbaan gaat alleen open voor leden van Presto. Als de vlag in top is, is de ijsbaan open.

I.v.m. Corona hebben wel een aantal regels die aangehouden moeten worden;

 1. De Corona contactpersoon is: J. Hartog email: jacobhartog@gmail.com.
 2. Bij de ijsbaan is een coördinator aanwezig namens het bestuur van Presto.
 3. De schaatsers zijn lid van IJsvereniging Presto of kunnen lid worden als zij uit Garmerwolde
  komen of kinderen hebben op de school in Garmerwolde. (Kinderen en kleinkinderen van
  leden welkom) Er is een ledenlijst aanwezig bij de ijsbaan en een lijst voor nieuwe leden.
 4. De schaatsers zijn door de vereniging op de hoogte gebracht van de Corona regels op de
  IJsbaan.
 5. We streven naar een maximaal aantal schaatsers op de ijsbaan van 30, kinderen niet
  meegerekend.
 6. Dit plan van aanpak is gebaseerd op de laatste maatregelen van de officiële instanties.
  IJsvereniging Presto zal haar aanpak zo nodig aanpassen aan verder maatregelen.
 7. Er zijn geen toilet mogelijkheden.
 8. De schaatsers zijn op de hoogte gebracht van de volgende aandachtspunten:
  – Blijf thuis als je klachten hebt die op corona wijzen.
  – Op de IJsbaan zijn in- en uitgang aangegeven.
  – Overal geldt de 1,5 meter-regel. Mensen die niet uit hetzelfde huishouden komen moeten 1,5 afstand houden. Houdt hierbij rekening met elkaar. Gebruik eventueel een mondkapje,
  volgens het geldende advies.
  – Op het ijs geldt de 1,5m regel ook, schaats alleen of in tweetallen. Niet in groepen.
  – Praat niet luid naar elkaar, hoest in de elleboog en gebruik (papieren) zakdoekjes om natte
  neuzen te drogen.
  – Blijkt toch dat je besmet was met corona terwijl je op de IJsbaan bent geweest, meldt dit dan direct aan de corona-contactpersoon van de vereniging door een email te sturen met naam, tijd en onderwerp “Corona besmetting” naar: jacobhartog@gmail.com. De ontvangst van de email zal worden bevestigd. Mocht je geen bevestiging ontvangen neem dan contact op met een van de andere bestuursleden.

Wij wensen u veel schaats plezier.

Het Bestuur van Presto Garmerwolde

Er kan weer geschaatst worden!

Er kan weer geschaatst worden! De data van het “vrij schaatsen” zijn bekend.

De data in Kardinge (Groningen) zijn:

 • Zaterdag 28-11-2020 16:00 – 18:00 uur
 • Woensdag 30-12-2020 16:30 – 18:30 uur (incl. de toertocht met stempelkaart en medaille)
 • Zaterdag 20-02-2020 16:00 – 18:00 uur

  Nog even in het kort de “spelregels”.

–       de schaatsers moeten lid zijn van een natuurijsvereniging (ledenkaart tonen)

–       bij de toegang wordt geturfd van welke vereniging de deelnemers lid zijn

–       licentiehouders van schaats- of hardrijverenigingen hebben geen toegang

–       het Gewest zorgt voor “baanwachten” en EHBO

–       de schaatsers dragen handschoenen en mutsen of helmen


De berekening van de kosten is als volgt:

–       het Gewest verleent een subsidie

–       iedere deelnemende vereniging betaalt een basisbijdrage van € 5,= per avond ( max. € 15,=)

–       de resterende kosten worden gedeeld door het aantal deelnemers per vereniging

(het bedrag per deelnemer wordt € 1,00.  Hierin zitten alle kosten, inclusief de medailles enz.)

Zeer belangrijk:In verband met de Covid-19 perikelen zijn wij als organisatie verplicht iedere deelnemer te registreren. Dit doen wij door middel van een ticketsysteem. Dat betekent dat iedereen die op 28 november komt schaatsen of kijken, verplicht is over een ticket te beschikken. De tickets worden gescand. De tickets zijn kosteloos en te verkrijgen vanaf 1 november via de site van www.knsbgroningen.nl/natuurijs/schaatsdagen  of via www.knsbdrenthe.nl/natuurijs/schaatsdagen