We zijn open voor leden

Op een klein deel van onze ijsbaan kan geschaatst worden dit omdat er bij het bevriezen van het water er sneeuwijs is ontstaan. Wij hebben ons best gedaan het ijs zo goed mogelijk in orde te krijgen. Door het schaatsen zal het ook langzamerhand wat beter worden, verwachten wij. De ijsbaan gaat alleen open voor leden van Presto. Als de vlag in top is, is de ijsbaan open.

I.v.m. Corona hebben wel een aantal regels die aangehouden moeten worden;

 1. De Corona contactpersoon is: J. Hartog email: jacobhartog@gmail.com.
 2. Bij de ijsbaan is een coördinator aanwezig namens het bestuur van Presto.
 3. De schaatsers zijn lid van IJsvereniging Presto of kunnen lid worden als zij uit Garmerwolde
  komen of kinderen hebben op de school in Garmerwolde. (Kinderen en kleinkinderen van
  leden welkom) Er is een ledenlijst aanwezig bij de ijsbaan en een lijst voor nieuwe leden.
 4. De schaatsers zijn door de vereniging op de hoogte gebracht van de Corona regels op de
  IJsbaan.
 5. We streven naar een maximaal aantal schaatsers op de ijsbaan van 30, kinderen niet
  meegerekend.
 6. Dit plan van aanpak is gebaseerd op de laatste maatregelen van de officiële instanties.
  IJsvereniging Presto zal haar aanpak zo nodig aanpassen aan verder maatregelen.
 7. Er zijn geen toilet mogelijkheden.
 8. De schaatsers zijn op de hoogte gebracht van de volgende aandachtspunten:
  – Blijf thuis als je klachten hebt die op corona wijzen.
  – Op de IJsbaan zijn in- en uitgang aangegeven.
  – Overal geldt de 1,5 meter-regel. Mensen die niet uit hetzelfde huishouden komen moeten 1,5 afstand houden. Houdt hierbij rekening met elkaar. Gebruik eventueel een mondkapje,
  volgens het geldende advies.
  – Op het ijs geldt de 1,5m regel ook, schaats alleen of in tweetallen. Niet in groepen.
  – Praat niet luid naar elkaar, hoest in de elleboog en gebruik (papieren) zakdoekjes om natte
  neuzen te drogen.
  – Blijkt toch dat je besmet was met corona terwijl je op de IJsbaan bent geweest, meldt dit dan direct aan de corona-contactpersoon van de vereniging door een email te sturen met naam, tijd en onderwerp “Corona besmetting” naar: jacobhartog@gmail.com. De ontvangst van de email zal worden bevestigd. Mocht je geen bevestiging ontvangen neem dan contact op met een van de andere bestuursleden.

Wij wensen u veel schaats plezier.

Het Bestuur van Presto Garmerwolde