Feestelijke ledenvergadering

De ledenvergadering van IJsvereniging Presto zal plaats vinden op zaterdag 14 december 2019 aanvang 17.00 uur. In Het Geweide Hof, Geweideweg 7 te Garmerwolde.

Ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van IJsvereniging Presto bent u/zijn jullie na afloop van de vergadering ook uitgenodigd voor de Barbecue in de grote schuur van Het Geweide Hof.

Voor kinderen (van 6 t/m 12 jaar) wordt er een speciale activiteit georganiseerd tijdens
de vergadering.

U dient zich voor de barbecue op te geven voor 7 december 2019 bij het secretariaat of via email: presto.garmerwolde@gmail.com (opgave is niet vrijblijvend.)
Eigen bijdrage € 5, – per volwassene en € 2,50 per kind t/m 12 jaar. Graag gepast voldoen voor aanvang van de vergadering.


Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Mededelingen
 4. Verslag ijsbaan
 5. Verslag “schaatsen op Kardinge”
 6. Verslag penningmeester
 7. Verslag kascommissie
 8. Vaststelling contributie (voorstel: geen wijziging)
 9. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar H. J. Havenga. (Tegenkandidaten kunnen
  zich melden tot een half uur voor aanvang van de vergadering)
 10. Activiteiten
 11. Rondvraag
 12. Sluiting vergadering en start barbecue om ca. 19 uur