Schaatslessen voor kinderen


Komend winterseizoen organiseert KNSB Gewest Drenthe/Groningen wederom
schaatslessen voor kinderen. De lessen vinden plaats vanaf 24 oktober 2020 in
sportcentrum Kardinge in Groningen.
Bij het jeugdschaatsen is er aandacht voor het aanleren van de basisvaardigheden
van het schaatsen, waarbij het plezier voorop staat.
De lessen zijn voor kinderen van 4 t/m 13 jaar.
Tijdens de lessen zijn er geen andere schaatsers op de baan, deze wordt volledig
door ons afgehuurd.
De lessen worden verzorgd door een enthousiast team van gediplomeerde
jeugdschaatsleiders en zijn op zaterdagochtend van 8.45 tot 9.45 uur.
Aan het einde van de lesperiode doen de kinderen mee aan het diplomaschaatsen,
wat voor zowel kind als ouder een mooie happening is. Tevens organiseren wij in de
loop van het seizoen een ‘echte wedstrijd’. De kosten bedragen € 91.- voor 14
lessen, incl. diplomaschaatsen en een wedstrijd.


Informatie over lesdata, lestijd én inschrijven treft u aan op onze website:
www.knsbdrenthe.nl óf www.knsbgroningen.nl


Met sportieve groet,
KNSB Drenthe Groningen, TC Jeugdschaatsen
De Jeugdschaatsleiders

Feestelijke ledenvergadering

De ledenvergadering van IJsvereniging Presto zal plaats vinden op zaterdag 14 december 2019 aanvang 17.00 uur. In Het Geweide Hof, Geweideweg 7 te Garmerwolde.

Ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van IJsvereniging Presto bent u/zijn jullie na afloop van de vergadering ook uitgenodigd voor de Barbecue in de grote schuur van Het Geweide Hof.

Voor kinderen (van 6 t/m 12 jaar) wordt er een speciale activiteit georganiseerd tijdens
de vergadering.

U dient zich voor de barbecue op te geven voor 7 december 2019 bij het secretariaat of via email: presto.garmerwolde@gmail.com (opgave is niet vrijblijvend.)
Eigen bijdrage € 5, – per volwassene en € 2,50 per kind t/m 12 jaar. Graag gepast voldoen voor aanvang van de vergadering.


Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Mededelingen
 4. Verslag ijsbaan
 5. Verslag “schaatsen op Kardinge”
 6. Verslag penningmeester
 7. Verslag kascommissie
 8. Vaststelling contributie (voorstel: geen wijziging)
 9. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar H. J. Havenga. (Tegenkandidaten kunnen
  zich melden tot een half uur voor aanvang van de vergadering)
 10. Activiteiten
 11. Rondvraag
 12. Sluiting vergadering en start barbecue om ca. 19 uur